De Pleats

De Pleats biedt zorg in de vorm van dagbesteding aan moeilijk plaatsbare jongeren (met of zonder beperking) en mensen met een verstandelijke beperking. In 2001 een experiment (door Mies Bouwman en gedeputeerde Piet Bijman geopend)omdat verschillende doelgroepen meestal niet tezamen worden opgevangen en begeleid. Het idee was om juist verschillende doelgroepen samen te laten werken omdat dit een weerspiegeling van de maatschappij is en isolatie kan worden voorkomen. Het concept destijds blijkt nog steeds heel goed te werken! Jongeren zien zichzelf in een nieuwe rol als ‘begeleider’ en mensen met een beperking zijn blij met die hulp die hen wegwijs maakt in hun taak. Jongeren komen tot de ontdekking dat ze mogelijkheden hebben die niet eerder werden aangeboord en blijken geduldige en zorgzame mensen te zijn in het samenwerken met anderen.

De Pleats biedt daarnaast logeeropvang in de vorm van individueel tijdelijk verblijf bij een van de begeleiders thuis danwel in de huisvesting van de Pleats. Kleinschaligheid in al deze vormen heeft de grootste kans van slagen bij de doelgroep waarmee we werken. Korte lijnen, duidelijkheid, structuur, vaste aanspreekpunten voor deelnemers en diens ouders/verzorgers, overzichtelijkheid en hulp bij de situaties zoals deze zich aandienen. De Pleats heeft een netwerk aan instanties en organisaties indien er sprake is van vragen die niet zelf opgelost kunnen worden. Ook hier geldt: kleinschaligheid en bekendheid met een collega-instelling(orthopedagogenpraktijk, psychologenpraktijk, huisartsen, MEE-Friesland, Talant, Tjallingahiem, WSG etc).