Activiteiten

Op de Pleats kunnen mensen met een verstandelijke beperking een leuke zinvolle dagbesteding vinden. Te denken valt aan jongeren uit het (Z)MLK die na school een leuke, zinvolle dagbesteding zoeken.

Dit kunnen ook mensen zijn die na een medisch probleem een aantal vaardigheden zijn kwijtgertaakt en dagbesteding nodig hebben. Te denken valt aan uitval of de consequenties van een tia, beroerte oid. Vooral mensen die graag bezig zijn en van het buitenleven houden hebben het op de Pleats naar de zin. Deze doelgroep kan genieten van het leven om hen heen en taken uitvoeren die bij hen passen.

Jongeren die, tijdelijk, door een beperking of andere lastige situaties, niet meer naar school kunnen/willen vinden hun plek op de Pleats en leren werken, zelfstandig wonen en/of een beroep/stage.

Dit kan gecombineerd wonen met het trainingshuis wat de Pleats aan t opzetten is en de eerste deelnemers hun weg al vonden. Deze doelgroep zal een tijdelijke verblijf-en werkervaringsplaats vinden om na een meestal turbulente tienertijd het leven weer op orde te krijgen. Dit zijn langere trajecten.

Blijkt er meer zorg nodig te zijn dan de Pleats kan bieden zoals behandeling, aanvragen van hulp, verpleegkundige hulp etc. dan overlegt de Pleats dit met de betrokkenen zodat een deelnemer in zijn/haar groeiproces niet gehinderd hoeft te worden. Dit kan het aanvragen van een uitkering, extra PGB, het zoeken van een huis maar ook een stageplek betekenen maar ook aanvullende hulp voor een beroepstest, psychologische test, behandeling o.i.d.

Alle mogelijkheden zijn denkbaar en er is niemand niet welkom: iedereen bepaald lekker zelf, na een bezoek, of het zijn of haar plek is!

De Pleats probeert kleinschalig aan ieder individueel een fijn, veilig en goede begeleiding te bieden.